mrt 2012 | Nr 7 | tweewekelijks  Twitter

Geachte ,

In deze editie van onze nieuwsbrief Provikmo Actua brengen wij u op de hoogte van het nieuwe KB Levensmiddelenhygiëne met betrekking tot het medisch attest. Dit KB heeft geen gevolgen voor het medisch onderzoek van de werknemers (gebaseerd op het KB Gezondheidstoezicht).

" De bouwsector moet voorzichtiger omspringen met stof..." dit was de openingszin van het nieuwsitem in "Het Journaal 7" op woensdag 28 maart 2012 over kwartsstof in de bouwsector.

Het FOD WASO heeft de resultaten van elke inspectiecampagne van 2010 in een apart eindrapport samengebracht.

Downloaden van de volledige teksten van onze E-tools is voorbehouden aan de Provikmo-klanten. Bent u klant bij Provikmo en beschikt u nog niet over een userid en paswoord voor onze E-tools, dan kan u dit hier aanvragen.

Veel leesplezier!

Dr. Geert De Cooman
Algemeen Directeur

LEVENSMIDDELENHYGIËNE - MEDISCH ONDERZOEK

In het Belgisch Staatsblad van 15.03.2012 is het KB van 03.02.2012 tot wijziging van het KB van 22.12.2005 betreffende levensmiddelenhygiëne met betrekking tot het medisch attest verschenen.

Het KB is in werking getreden op 25.03.2012.

Dit KB heeft geen gevolgen voor het medisch onderzoek van de werknemers (gebaseerd op het KB Gezondheidstoezicht).

De jaarlijkse gezondheidsbeoordeling omwille van "activiteit verbonden aan voedingswaren", zoals opgelegd door het KB Gezondheidstoezicht en van toepassing op de werknemers, is onveranderd gebleven.

   lees meer
 
CAMPAGNE KWARTSSTOF – BOUWSECTOR - NOG VEEL WERK AAN DE WINKEL

"De bouwsector moet voorzichtiger omspringen met stof"… dit was de openingszin van het nieuwsitem in Het Journaal 7 op woensdag 28 maart 2012.

Anderhalf jaar geleden, op 26 oktober 2010 ging de campagne 'Gun kwartsstof geen ademruimte!' van het NAVB van start. Inmiddels is op 1 januari 2012 de handhavingscampagne van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (AD TWW) van start gegaan, maar deze heeft een meer repressief karakter.

De resultaten over de eerste twee maanden van 2012 tonen aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Gemiddeld zijn 68 % van de gebruikte arbeidsmiddelen zijn nog niet voorzien van stofafzuiging of van watertoevoer, wat het verspreiden van kwartsstof moet voorkomen.

Ook ademhalingsbescherming voor de werknemers als persoonlijk beschermingsmiddel moet beter.

   lees meer
 
FOD WASO - RESULTATEN VAN DE INSPECTIECAMPAGNES IN 2010

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk organiseert elk jaar een aantal inspectiecampagnes.

Daarbij richten de inspecteurs hun aandacht op specifieke sectoren en gaan zij na of de bedrijven binnen de sector de voornaamste preventieregels respecteren.

De inspectie heeft nu de resultaten van elke campagne in 2010 in een apart eindrapport samengebracht.

   lees meer